Training en workshops voor professionals

Workshop de Axenroos

De axenroos, geïntroduceerd door Ferdinand Cuvelier, is een prachtig model om mensen bewust te maken van hun gedrag ten opzichte van elkaar. Het gedrag van interactie tussen mensen is in te delen in tien categorieën -ook wel axen genoemd - die allemaal gesymboliseerd worden door een dier. De axenroos is een cirkel waarin de tien axen worden weergegeven. De kracht van de axenroos ligt in de eenvoud en de veelzijdigheid. Het model is daardoor heel goed bruikbaar in het werken met kinderen en volwassenen.

In deze workshop krijg je meer informatie over het werken met de axenroos, maar worden er ook activiteiten gedaan om snel met het model vertrouwd te raken. Je krijgt zicht op je eigen kwaliteiten en leerpunten, hoe je die van leerlingen in kaart kunt brengen en hoe je het model kunt toepassen in de dagelijkse communicatie.

 

Workshop High Five!

Een leerling laat een tekening aan je zien: ‘Wat mooooi!’, zeg je enthousiast, ‘knap hoor!’

Wat doet het met je als je een compliment krijgt? Wat is het verschil tussen een compliment en feedback? Hoe versterk je als leerkracht of docent het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van een kind door een ‘High Five’?

In deze workshop ga je het zelf ervaren!

 

Workshops Kunstonderwijs

zie hiervoor ook TATTELJEE