Wat is beeldende gezinstherapie?

Beeldende gezinstherapie is:

  • Samenwerken
  • Interactief
  • Kwaliteiten
  • Rollen
  • Verhoudingen
  • Elkaar kennen
  • Patronen ontdekken

Gezinstherapie kan een of meerdere sessies worden ingezet, met zowel het hele gezin als een deel ervan: ouder en een kind, broers en zussen samen, ouders samen.

Gezinstherapie is bedoeld als aanvulling op de behandeling van een van de kinderen: wat kun je als ouders doen om je kind hier bij te helpen?

Bij beeldende gezinstherapie kun je met behulp van beeldende activiteiten samen plezier te hebben en tegelijk meer zicht te krijgen op elkaars belevingswereld, contact met elkaar te maken, en/of de verhouding ouder-kind weer te helder te krijgen. 

Door samen bezig te zijn, is het mogelijk om te ontdekken hoe jullie als gezin met elkaar omgaan, welke patronen er zijn ontstaan, welke thema speelt in jullie gezin, waar de kwaliteiten liggen van alle gezinsleden en wat ieder gezinslid nodig heeft.