Therapie, trainingen en workshops

Vaktherapie past helemaal binnen het Passend Onderwijs!

Praktijk CreaTher werkt daarom graag samen met scholen om kinderen de hulp te bieden die ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen.

U kunt hier meer lezen over de meerwaarde van vaktherapie op de (basis)school.

 

Praktijk CreaTher heeft verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen in het bieden van zorg aan de leerlingen in het kader van Passend Onderwijs.

       Individuele  beeldende therapie

Soms levert een observatie van 3 á 5 sessies voldoende informatie op om als school met een leerling verder te kunnen. Of om tot een juiste verwijzing te komen. Een enkele keer is een vervolgtraject beeldende therapie passend.

U kunt leerlingen op school of in de praktijk behandelen middels het ‘schoolpakket’.  Er zal bij de start en afsluiting een gesprek met ouders en school zijn, naast eventueel  tussentijds overleg per telefoon of mail.

 

       TOTEMTRAINING

Een sociale vaardigheidstraining op basis van de totemdieren van axenroos.  

In 10 bijeenkomsten krijgen leerlingen inzicht in welk totemdier hen helpt om zich in contact met andere kinderen sterker te voelen. We doen verschillende beeldende activiteiten om met de totemdieren te oefenen. 

10 bijeenkomsten voor 4 of 6 leerlingen. Combinaties tussen leerlingen van groep 4-6 en groep 6-8 zijn mogelijk.

De betrokken krijgen leerkrachten uitleg over het axenroos model, zodat zij de leerlingen tijdens en na de training verder kunnen ondersteunen.

 

       Workshops voor leerkrachten, docenten en zorgprofessionals:

Praktijk CreaTher biedt verschillende workshops in het kader van de professionalisering

- axenroos

- high five!

- kunstonderwijs