Therapie op uw school

Praktijk CreaTher komt naar uw school toe met de CreaTherkoffer. Deze zit vol materialen om op locatie aan de slag te gaan.

Bij het werken op locatie wordt er rekening meegehouden dat de ruimte waarin de therapie zal plaatsvinden op andere momenten voor andere doeleinden wordt gebruikt en daardoor niet aan de gebruikelijke eisen van een therapielokaal  - zoals bij een instelling die beeldende therapie vast in het behandelaanbod heeft opgenomen - kan voldoen.

Lokaal voorwaarden

Een beeldend therapie lokaal moet aan een aantal voorwaarden voldoen, omdat de inhoud van de beeldende therapie direct verbonden is aan de inrichting en de aanwezige materialen van de therapieruimte.

Naast de plek die creatieve therapie in de instelling als geheel inneemt is ook de plaats waar de creatieve therapie gegeven wordt van invloed op de motivatie: hoe uitnodigend is de therapieruimte? Is die goed bereikbaar? Zijn er voldoende ramen, goede verlichting, juiste verwarming? Is de

inrichting praktisch en sluit deze aan bij de werkwijze van de therapeut? Is het materiaal kwalitatief en kwantitatief in orde?” (Frans Beelen, Interactief)

 Een ruimte heeft bij voorkeur de volgende mogelijkheden: 

    Het lokaal moet zowel praktisch als emotioneel veilig zijn, d.w.z. begrensd t.o.v. de buitenwereld, je wordt er niet gestoord;

    De inrichting is zo constant mogelijk, herkenbaar zijn en blijven, ook qua sfeer;

    Het mag er vies worden en is goed schoon te maken;

    Er is daglicht en uitzicht;

    Goede ventilatie, bij voorkeur ramen die open kunnen;

    De ruimte moet voldoende (bewegings)ruimte bieden. (ongv 16 á 24 m2)

    1 á 2 werktafels + 2 á 4 krukken of stoelen;

    Een aanrechtblok of wastafel met koud/warm water;

    Eventueel een ruimte voor het bewaren van werkstukken.

 

Mocht u interesse hebben in Praktijk CreaTher op locatie, maar twijfels hebben over de bij u beschikbare ruimte? Neemt u dan contact op, dan kunnen we het samen bekijken.