Totemtraining: een beeldende sociale vaardigheidstraining.

TOTEMTRAINING is een sociale vaardigheidstraining op basis van de axenroos van F. Cuvalier. De axenroos is een cirkel waarin de tien axen worden weergegeven, die allemaal gesymboliseerd worden door een dier. Alle 10 totemdierenhebben een eigen kwaliteit.

In deze training ontdekken kinderen:

  • Op welk dier lijk ik het meest?
  • Van welk dier kan ik iets leren?

We doen verschillende beeldende activiteiten om met de totemdieren te oefenen. Kinderen krijgen inzicht in welk totemdier hen helpt om zich in het contact met anderen sterker te voelen.

TOTEMTRAINING is er voor kinderen die

  • zich onzeker voelen
  • moeite hebben met samenspelen
  • moeite hebben met samenwerken
  • verlegen zijn
  • bazig zijn
  • moeite hebben met voor zichzelf opkomen

Deze training wordt in kleine groepen van 4 of 6 kinderen geven. 

Leeftijdsindeling van de groepen: 7-10 jaar, 9-12 jaar, 12-15 jaar.

TOTEMTRAINING bestaat uit 10 bijeenkomsten, een intake gesprek en een evaluatie.

Tarief: €325,00