Voorwaarden

Bij Praktijk CreaTher zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Afspraken worden 24 uur van te voren afgezegd of worden in rekening gebracht. Afspraken op maandag worden vrijdag voor 14.00 afgemeld.

Opzegtermijn voor therapie is 14 dagen (als er eerder dan afgesproken in het werkplan wordt gestopt) in verband met het afronden van werkstukken en een afscheidssessie.

Indien u ergens ontevreden over bent, kunt u dit met de therapeute bespreken. Mocht u een klacht in willen dienen, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de FVB.

Vanaf 1-1-2017 wordt de Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Praktijk CreaTher is hiervoor per 2017 aangesloten bij de NIBIG.

 

Praktijk CreaTher maakt gebruik van de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Er zijn 5 stappen die een professional moet zetten bij vermoedens van huiselijk geweld:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.