Voorwaarden

Bij Praktijk CreaTher zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Afspraken worden 24 uur van te voren afgezegd of worden in rekening gebracht. Afspraken op maandag worden vrijdag voor 14.00 afgemeld.

Indien u ergens ontevreden over bent, kunt u dit met de therapeute bespreken. Mocht u een klacht in willen dienen, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de FVB.

De volledige algemene voorwaarden vind u hier.

 

Praktijk CreaTher maakt gebruik van de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Er zijn 5 stappen die een professional moet zetten bij vermoedens van huiselijk geweld:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.